Young Professional, starter Medewerker ServiceburO

Locatie
Leiden
Startdatum
10/08/2020
Einddatum
30/11/2020
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst West-Holland
Aanvraagnummer
SRQ142167
Share this request:

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.
 
De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
 
Het ServiceburO (SbO) is het centrale loket voor vragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Dus voor vragen van deelnemers, burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Primair uitgangspunt bij de dienstverlening door het SbO is het kunnen verplaatsen in de omgeving van de klant. Deze werkhouding is gebaseerd op vier pijlers:

 1. kwaliteit: deskundige afhandeling en dienstverlening van goede kwaliteit;
 2. servicegericht: serviceniveau is hoog met een grote mate van toegankelijkheid;
 3. efficiency: toegankelijkheid van de Omgevingsdienst is groot, vragen worden zo spoedig mogelijk afgehandeld en de klant krijgt een goed inzicht in de behandelduur (doorontwikkeling zaakgericht werken).
 4. tevreden klanten: We zetten alles op alles om klanten tevreden te stellen en meten de klanttevredenheid. 
  Het SbO is functioneel ingericht met twee “loketten” die gebundeld samenwerken om de klant vraaggerichter diensten aan te kunnen bieden en af te handelen.

Een startende medewerker bij het SbO:
–      levert algemene informatie  op meerdere aandachtsgebieden
–      behandelt diverse standaard aanvragen
–      past werkprocedures en voorschriften toe

 
Werkzaamheden:
De startende medewerker SbO richt zich op het op een vriendelijke en toegankelijke wijze verstrekken van informatie en producten en diensten aan klanten van de Omgevingsdienst. Hij/zij registreert inkomende post (digitaal en fysiek) en verzorgt de uitgaande post (digitaal en fysiek). De medewerker SbO start- en handelt locatiedossiers/zaken via Squit (intake en outtake) af.
Hij/zij verzorgt de publicatie en archiveert zakendossiers. De medewerker SbO verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning aan het management. Hij/zij verricht receptiewerkzaamheden, verspreidt de post, verricht facilitaire handelingen en verzorgt de aansturing bij facilitaire zaken.
 
1. Aanmaken zaken, scannen en registratie, waaronder:
– met behulp van diverse stappen scannen en registreren van documenten;
– registreren basisgegeven document;
– controleren en aanvullen zaakgegevens.
 
2. Afhandeling zaken, verzenden documenten en archivering, waaronder:
– printen en verzendklaar maken van documenten;
– aanvullen metagegevens voor archivering;
– scannen en registreren van zaak- en archiefdocumenten en importeren in Verseon;
– vormen van digitaal zakendossier en -archief en zorgdragen voor de vernietiging van geselecteerde documenten;
– afsluiten van de zaak in Verseon (zaak wordt middels koppeling ook afgesloten in SquitXO).
 
3. Uitvoeren facilitaire taken, waaronder:
– netjes houden begane grond;
– helpen bij grote vergaderingen met externen;
– wekelijks onderhoud koffie apparaten
– vullen printers.
 
4. Overige producten en diensten, waaronder:
– verzorgt de BIP taken;
– zoeken in systemen;
– verricht taken bij de klachtentelefoon;
– levert fysieke producten en diensten op verzoek van de teamleider SbO op grond van eenduidige werkinstructie;
– onderneemt taken die het optimaal functioneren van het SbO bevorderen.
 
5. Invallen bij telefoon en receptie, waaronder:
– bedient het telefoonsysteem en staat bellers te woord; bevordert daarbij een duidelijke vraagstelling;
– ontvangt en beantwoordt gesprekken of verbindt deze door;
– registreert klantgegevens en (meest) gestelde vragen.
 

Inhuurdesk ODWH

Inschrijven
Leiden
36
10/08/2020
24/06/2020
30/11/2020
Omgevingsdienst West-Holland
SRQ142167
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Leiden
10/08/2020
30/11/2020
36

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.
 
De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
 
Het ServiceburO (SbO) is het centrale loket voor vragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Dus voor vragen van deelnemers, burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Primair uitgangspunt bij de dienstverlening door het SbO is het kunnen verplaatsen in de omgeving van de klant. Deze werkhouding is gebaseerd op vier pijlers:

 1. kwaliteit: deskundige afhandeling en dienstverlening van goede kwaliteit;
 2. servicegericht: serviceniveau is hoog met een grote mate van toegankelijkheid;
 3. efficiency: toegankelijkheid van de Omgevingsdienst is groot, vragen worden zo spoedig mogelijk afgehandeld en de klant krijgt een goed inzicht in de behandelduur (doorontwikkeling zaakgericht werken).
 4. tevreden klanten: We zetten alles op alles om klanten tevreden te stellen en meten de klanttevredenheid. 
  Het SbO is functioneel ingericht met twee “loketten” die gebundeld samenwerken om de klant vraaggerichter diensten aan te kunnen bieden en af te handelen.

Een startende medewerker bij het SbO:
–      levert algemene informatie  op meerdere aandachtsgebieden
–      behandelt diverse standaard aanvragen
–      past werkprocedures en voorschriften toe

 
Werkzaamheden:
De startende medewerker SbO richt zich op het op een vriendelijke en toegankelijke wijze verstrekken van informatie en producten en diensten aan klanten van de Omgevingsdienst. Hij/zij registreert inkomende post (digitaal en fysiek) en verzorgt de uitgaande post (digitaal en fysiek). De medewerker SbO start- en handelt locatiedossiers/zaken via Squit (intake en outtake) af.
Hij/zij verzorgt de publicatie en archiveert zakendossiers. De medewerker SbO verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning aan het management. Hij/zij verricht receptiewerkzaamheden, verspreidt de post, verricht facilitaire handelingen en verzorgt de aansturing bij facilitaire zaken.
 
1. Aanmaken zaken, scannen en registratie, waaronder:
– met behulp van diverse stappen scannen en registreren van documenten;
– registreren basisgegeven document;
– controleren en aanvullen zaakgegevens.
 
2. Afhandeling zaken, verzenden documenten en archivering, waaronder:
– printen en verzendklaar maken van documenten;
– aanvullen metagegevens voor archivering;
– scannen en registreren van zaak- en archiefdocumenten en importeren in Verseon;
– vormen van digitaal zakendossier en -archief en zorgdragen voor de vernietiging van geselecteerde documenten;
– afsluiten van de zaak in Verseon (zaak wordt middels koppeling ook afgesloten in SquitXO).
 
3. Uitvoeren facilitaire taken, waaronder:
– netjes houden begane grond;
– helpen bij grote vergaderingen met externen;
– wekelijks onderhoud koffie apparaten
– vullen printers.
 
4. Overige producten en diensten, waaronder:
– verzorgt de BIP taken;
– zoeken in systemen;
– verricht taken bij de klachtentelefoon;
– levert fysieke producten en diensten op verzoek van de teamleider SbO op grond van eenduidige werkinstructie;
– onderneemt taken die het optimaal functioneren van het SbO bevorderen.
 
5. Invallen bij telefoon en receptie, waaronder:
– bedient het telefoonsysteem en staat bellers te woord; bevordert daarbij een duidelijke vraagstelling;
– ontvangt en beantwoordt gesprekken of verbindt deze door;
– registreert klantgegevens en (meest) gestelde vragen.
 

Inloggen